ONS SIEN UIT NA ONS 50STE VERJAARSDAG FEESVIERINGE

448Dae 18Ure 33Min. 43Sek

hoof
UIT DIE HOOF SE PEN

Liewe voornemende Ovie

My en jou lewe op aarde is ‘n reis met opdraendes en afdraendes.  Dis ‘n reis met stilhoutye en vinnige tye en soms moet ons lewenstenks weer volgemaak word.  Ovieland sien daarna uit om hierdie vyfjaarreis met jou mee te maak.

Hoërskool Overkruin is ‘n kosbare erfdeel vir ons gemeenskap: leerders, opvoeders en ouers.  Net soos die Wonderboom sy takke sprei, is dit ook die geval met Hoërskool Overkruin. Soos ‘n “wonder-boom” groei daar jaarliks verskeie vars nuwe takke uit die hoofstam: akademiese takke, kultuurtakke, sporttakke, leierskapstakke en sosiale takke. En as gevolg van hiérdie groei word nuwe geleenthede voortdurend vir duisende jongmense geskep, en help dit om hulle toekomsideale te verwesenlik.

Teen die agtergrond van die majestueuse Magaliesberg wat agter ons skool uittroon, beskik Ovieland oor fantastiese fasiliteite wat elke leerder as’t ware uitnooi om daarvan gebruik te maak.  Ons lig die hoed hoog vir ‘n lojale ouergemeenskap wat oor die afgelope 45 jaar saam met die onderwyskorps hierdie fasiliteite gevestig het.  Ons dink aan die gimnasium, uitstekende kleedkamergeriewe, die plaveisel tussen die C-blok en die meganiese werkswinkels en ook by die hokkievelde en B-rugbyveld, die versterking van ons strukture vir eksta veiligheid en natuurlik, Enslinpark – Field of Dreams. Hierdie ‘standbeelde’ gaan nog vele entoesiastiese Ovies in staat stel om aan hulle drome vlerke te gee.

Omdat alle mense beelddraers van God is, kan dieselfde van elke Ovie gesê word. Ovies dra die vrugte van die Gees wat tot voordeel van sy medemens aangewend word. Ons help en bevoordeel dié met wie ons pad daagliks kruis. Dit maak van ons ook beelddraers en bemarkers van Hoërskool Overkruin. Laasgenoemde geskied in die klaskamer, op die sportveld, op die kultuurfront en buite die grense van die skoolterrein. Deur ons lojaliteit uit te leef, rus daar al hoe meer verantwoordelikheid op elkeen se skouers.

My droom vir elke voornemende Ovie is dat jy die mooi in elke minuut sal sien en dit sal koester, dat jy geleenthede sal raaksien en met kreatiewe oorgawe sal aangryp, dat jy nooit sal stagneer nie en dat jou lewe sinvol sal wees sodat jy ‘n kragtige inspirasie vir ander kan wees.  

Ek is daarvan oortuig dat God die goeie werk wat Hy hier begin het ook sal laat voortleef en dit nog tot hoër hoogtes sal uitbou. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet wie die toekoms in Sy hande hou.  Met ons oë op die toekoms gevestig en met die vaste vertroue dat ons deur geloof alles kan vermag, hardloop ons die toekoms vol vertroue en met ‘n oorwinningsverwagting tegemoed.

Kies reg.  Kies Ovieland om jou lewensreis ‘n  hupstoot met woema te gee.

vriendelike groete

KYK VER!

– Mnr Nel
Hoof

ONS SKOOL

Ontwikkeling van die leerder se moed, deursettingsvermoë teenwoordigheid van gees, selfbeheer, kameraadskap, spangees en konsentrasievermoë. Vorming van karakter waar emosie en beweging na aan mekaar. Nastrewing van prestasie te alle tye, maar dat oorwinning nie die allesoorheersende faktor word nie. Bevordering van optimale deelname onder alle leerders.

AKADEMIE

Ooreenkomstig die beleid van die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) word tot 80% van die jaarpunt bereken op grond van die leerder se pligsgetrouheid met huiswerk, projekte en take asook sy of haar gesindheid in die klas. Indien die leerder nie sy of haar samewerking in hierdie verband gee nie, sal hy of sy punte verbeur.

SPORT

Die fokus van Overkruin Sport is om aan elke leerder die geleentheid te bied om gebalanseerd deel te neem en nuwe vaardighede in ‘n sportsoort te ontwikkel. Sportdeelname bied aan leerders ‘n unieke geleentheid om persoonlike grense te verskuif terwyl ouers en vriende ‘n passievolle ondersteuningsnetwerk vorm. Overkruin bied vir elke leerder ‘n plek om betrokke te raak met vyftien sportsoorte waaruit leerders kan kies. Kundige afrigters en organiseerders begelei die leerders om kompeterend deel te neem.

 

Overkruin Sport sien uit na ‘n nuwe, veeldoelige Astrobaan. Die unieke fasiliteit sal in 2019 voltooi word en sal meer geleenthede vir ons leerders bied om te deel te neem en te floreer op die sportveld.

KULTUUR

Overkruin is baie trots op die verskeidenheid kuns en kultuurtaktiwiteite wat aangebied word. Ons neem ook deel aan n verskeidenheid van kompetisies waar die leerders hul staal wys – Overkruin spog onder andere ook oor sy eie Drama Akademie, Akademie vir Uitvoerende Kunste, ‘n Gemengde Koor, Revue, OvieMob en vele meer!

STATISTIEKE
1197

Leerdergetalle

48

Jaar

60

Aantal personeel

85.14

% Universiteitstoelating

BRONNE

 

AKADEMIE

Eksamen rooster & afbakennings

 

MEDIA

Jaarblad, drafnuus & verkyker

 

DOKUMENTE

Registrasie navrae, dokumente & beleide

 

KALENDER

2019 Kalender

LAAI DIE  d6 CONNECT APP AF

Bly op hoogte van ons skool se daaglikse gebeure