hoof
UIT DIE HOOF SE PEN

Geagte Ovie Ouer

Kwartaal 1 het verbygesnel en ons kyk uitasem en met verwondering terug na nog ‘n holderstebolder-, skitterkwartaal!  Saam met Dawid van ouds kom bevestig ons “’n pragtige deel is vir ons afgemeet, ja, wat ons ontvang het, is vir ons mooi.”

 Baie dankie aan elke Ovie-ouer vir u ondersteuning en lojaliteit.  Dankie dat u die spreekwoordelike ekstra myl vir u kind en ons skool gestap het.  Dankie dat u vir ons bid.

Hoёrskool Overkruin is geseёn met ‘n gemotiveerde, hardwerkende Beheerliggaam – manne en vroue wat hulle pond vleis eis, maar ook deur voorbeeld lei.  Aan mnr. Russell Fagan en sy span – ons is voorwaar bevoorreg om saam met u te kan werk en by u te kan leer.

Ovie-leerder, dankie dat jy geleenthede raaksien en aangryp.  Dankie dat jy lojaal is en respek betoon.  Dankie dat jy met integriteit optree, dat jy balans op alle terreine: sport, kultuur, akadmie en sosiale gebied handhaaf.  Dankie dat jy ‘’chicken parade’ doen en rommelstrooi help bekamp.  Indien jy, soos dit ‘n Ovie betaam, alles met uitnemendheid aangepak en klaargemaak het, sál jy ook hierdie kwartaal op ‘n hoё noot afsluit.  Ek sien saam met jou na ‘n tweede kwartaal propvol aksie, uitdagings en kosbare geleenthede uit!

Ovie-personeel (opvoeders, administratief en terrein), u is die sreekwoordelike melk en heuning wat ons leerders, saam met hulle ouers, die beloofde land – volwassenheid – binnelei. Dit is ‘n voorreg om saam met so ‘n span te kan leer en groei!  Ek salueer u vir u professionaliteit en toegewydheid.

Ons moet ons nuutaangestelde terreinbestuurder, mnr. Franco de Bruin, en sy span uitsonder.  Julle maak ‘n reuse verskil.  Ons is trots op ons terrein en al die verbeteringe wat aangebring is.  Baie dankie!

Geniet die vakansie in die oortreffende trap: slaap laat, spandeer tyd saam met jou Skepper, bederf jou geliefdes en vier (celebrate) jou menswees!

2 KORINTHIËRS 3:2 – vir die Ovie-familie:

“Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan.”

  • Die Here kom openbaar Hom deur my en jou.
  • Ek en jy is hemelse kompasse – rigtinggewers.
  • Ons ‘Kyk ver’ – ons is visioenêre leiers.
  • Wees ‘n brief wat goeie leesstof is vir almal wat jou pad kruis.

Kwartaal 2 wink – mag dit nóg ‘n skitterkwartaal wees!  KYK VER!

– Mnr Nel
Hoof

ONS SKOOL

Ontwikkeling van die leerder se moed, deursettingsvermoë teenwoordigheid van gees, selfbeheer, kameraadskap, spangees en konsentrasievermoë. Vorming van karakter waar emosie en beweging na aan mekaar. Nastrewing van prestasie te alle tye, maar dat oorwinning nie die allesoorheersende faktor word nie. Bevordering van optimale deelname onder alle leerders.

AKADEMIE

Ooreenkomstig die beleid van die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) word tot 80% van die jaarpunt bereken op grond van die leerder se pligsgetrouheid met huiswerk, projekte en take asook sy of haar gesindheid in die klas. Indien die leerder nie sy of haar samewerking in hierdie verband gee nie, sal hy of sy punte verbeur.

SPORT

Die fokus van Overkruin Sport is om aan elke leerder die geleentheid te bied om gebalanseerd deel te neem en nuwe vaardighede in ‘n sportsoort te ontwikkel. Sportdeelname bied aan leerders ‘n unieke geleentheid om persoonlike grense te verskuif terwyl ouers en vriende ‘n passievolle ondersteuningsnetwerk vorm. Overkruin bied vir elke leerder ‘n plek om betrokke te raak met vyftien sportsoorte waaruit leerders kan kies. Kundige afrigters en organiseerders begelei die leerders om kompeterend deel te neem.

 

Overkruin Sport sien uit na ‘n nuwe, veeldoelige Astrobaan. Die unieke fasiliteit sal in 2019 voltooi word en sal meer geleenthede vir ons leerders bied om te deel te neem en te floreer op die sportveld.

KULTUUR

Overkruin is baie trots op die verskeidenheid kuns en kultuurtaktiwiteite wat aangebied word. Ons neem ook deel aan n verskeidenheid van kompetisies waar die leerders hul staal wys – Overkruin spog onder andere ook oor sy eie Drama Akademie, Akademie vir Uitvoerende Kunste, ‘n Gemengde Koor, Revue, OvieMob en vele meer!

STATISTIEKE
1074

Leerdergetalle

44

Jaar

54

Aantal personeel

82.4

% Universiteitstoelating

BRONNE

 

AKADEMIE

Eksamen rooster & afbakennings

 

MEDIA

Jaarblad, drafnuus & verkyker

 

DOKUMENTE

Registrasie navrae, dokumente & beleide

 

KALENDER

2019 Kalender

NUUS

  • Have you ever thought that if you could write something in t

  • Die 2018 Jaarblad is vir ‘n beperkte toets termyn in d

  • Liewe voornemende Ovie My en jou lewe op aarde is ‘n reis me

LAAI DIE  d6 CONNECT APP AF

Bly op hoogte van ons skool se daaglikse gebeure