Bronne – Akademie

Inligting

Inskrywings, Vakkeuses, Vakveranderings

Toetse / Tests

Slegs op D6 Connect App beskikbaar

Only available on D6 Connect App

Aanlyn Toetse / Online Tests

Klik  op die onderwyser / toets van jou keuse :

Click on the teacher / test of your choice:

Eksamen / Exam

Slegs op D6 Connect App beskikbaar

Only available on D6 Connect App

Skryfbehoeftes / Stationary

Slegs op D6 Connect App beskikbaar

Only available on D6 Connect App