BYEENKOMS DATUM BEGIN TYD PLEK
ATLETIEK:  Interhuis 2017/01/17 09:00:00 Overkruin
ATLETIEK:  vs Brits 2017/01/20 14:30:00 Brits
ATLETIEK:  vs Noordheuwel 2017/01/27 14:30:00 Noordheuwel
ATLETIEK:  Beheerliggaam 2017/01/31 14:30:00 Onbekend
ATLETIEK:  vs Wilgers/Rustenburg 2017/02/03 14:30:00 Wilgers
ATLETIEK:  Beheerliggaam 2017/02/07 14:30:00 Onbekend
ATLETIEK:  Top 15 2017/02/08 08:00:00 UJ
ATLETIEK:  vs Midstream 2017/02/10 14:30:00 Midstream
ATLETIEK:  Top 10 2017/02/15 08:00:00 TUKS
ATLETIEK:  vs Gerrit Maritz 2017/02/17 14:30:00 Gerrit Maritz
ATLETIEK:  “Big brag” 2017/02/22 18:00:00 Saal
ATLETIEK : INTERSKOLE 2017/02/23 07:00:00 PILDITCH