ONS SKOOL

Ontwikkeling van die leerder se moed, deursettingsvermoë teenwoordigheid van gees, selfbeheer, kameraadskap, spangees en konsentrasievermoë. Vorming van karakter waar emosie en beweging na aan mekaar. Nastrewing van prestasie te alle tye, maar dat oorwinning nie die allesoorheersende faktor word nie. Bevordering van optimale deelname onder alle leerders.

STATISTIEKE
1190

Leerdergetalle

47

Jaar

56

Aantal personeel

84.74

% Universiteitstoelating

ONS ETOS

 

Selfrespek, verantwoordelikheid en eerlikheid;

 

Respek vir andere, gesag, eiendom en die omgewing;

 

Verdraagsaamheid;

 

Dankbaarheid en erkentlikheid vir geleenthede en gawes; 

 

Pligsgetrouheid en betrokkenheid as blyke van dankbaarheid;

 

Vriendelikheid, nederigheid en selfbeheersing.

Geskiedenis

Die skool is op 10 Junie 1974 deur die boukontrakteurs afgegee. Die skool heet anvanklik Hoërskool Sinoville, maar die naam verander later na Hoërskool Overkruin.

 

Die leerdertal was 408 in 1974;  1 190 in 2003, en tans het die skool 1190 ingeskrewe leerders.

Prinsipale

1974 – 1982 Mnr. M.S Mulder

1983 – 1987 Dr. S.A.V Coetzee

1988-2008 Dr. J.M Theunissen

Vanaf 2009 Mnr. P.J. Nel