UIT DIE HOOF SE PEN

Liewe voornemende Ovie

My en jou lewe op aarde is ‘n reis met opdraendes en afdraendes.  Dis ‘n reis met stilhoutye en vinnige tye en soms moet ons lewenstenks weer volgemaak word.  Ovieland sien daarna uit om hierdie vyfjaarreis met jou mee te maak.

Hoërskool Overkruin is ‘n kosbare erfdeel vir ons gemeenskap: leerders, opvoeders en ouers.  Net soos die Wonderboom sy takke sprei, is dit ook die geval met Hoërskool Overkruin. Soos ‘n “wonder-boom” groei daar jaarliks verskeie vars nuwe takke uit die hoofstam: akademiese takke, kultuurtakke, sporttakke, leierskapstakke en sosiale takke. En as gevolg van hiérdie groei word nuwe geleenthede voortdurend vir duisende jongmense geskep, en help dit om hulle toekomsideale te verwesenlik.

Teen die agtergrond van die majestueuse Magaliesberg wat agter ons skool uittroon, beskik Ovieland oor fantastiese fasiliteite wat elke leerder as’t ware uitnooi om daarvan gebruik te maak.  Ons lig die hoed hoog vir ‘n lojale ouergemeenskap wat oor die afgelope 45 jaar saam met die onderwyskorps hierdie fasiliteite gevestig het.  Ons dink aan die gimnasium, uitstekende kleedkamergeriewe, die plaveisel tussen die C-blok en die meganiese werkswinkels en ook by die hokkievelde en B-rugbyveld, die versterking van ons strukture vir eksta veiligheid en natuurlik, Enslinpark – Field of Dreams. Hierdie ‘standbeelde’ gaan nog vele entoesiastiese Ovies in staat stel om aan hulle drome vlerke te gee.

Omdat alle mense beelddraers van God is, kan dieselfde van elke Ovie gesê word. Ovies dra die vrugte van die Gees wat tot voordeel van sy medemens aangewend word. Ons help en bevoordeel dié met wie ons pad daagliks kruis. Dit maak van ons ook beelddraers en bemarkers van Hoërskool Overkruin. Laasgenoemde geskied in die klaskamer, op die sportveld, op die kultuurfront en buite die grense van die skoolterrein. Deur ons lojaliteit uit te leef, rus daar al hoe meer verantwoordelikheid op elkeen se skouers.

My droom vir elke voornemende Ovie is dat jy die mooi in elke minuut sal sien en dit sal koester, dat jy geleenthede sal raaksien en met kreatiewe oorgawe sal aangryp, dat jy nooit sal stagneer nie en dat jou lewe sinvol sal wees sodat jy ‘n kragtige inspirasie vir ander kan wees.  

Ek is daarvan oortuig dat God die goeie werk wat Hy hier begin het ook sal laat voortleef en dit nog tot hoër hoogtes sal uitbou. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet wie die toekoms in Sy hande hou.  Met ons oë op die toekoms gevestig en met die vaste vertroue dat ons deur geloof alles kan vermag, hardloop ons die toekoms vol vertroue en met ‘n oorwinningsverwagting tegemoed.

Kies reg.  Kies Ovieland om jou lewensreis ‘n  hupstoot met woema te gee.

vriendelike groete

KYK VER!