Omdat alle mense beelddraers van God is, kan dieselfde van elke Ovie gesê word. Ovies dra die vrugte van die Gees wat tot voordeel van sy medemens aangewend word. Ons help en bevoordeel dié met wie ons pad daagliks kruis.

OVIEWS BEWEEG SAAM VORENTOE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mol

Besoek

www.gdeadmissions.co.za

en volg die instruksies

Vul die aanlyn-vrom in

Gebruik U ID nommer as gebruikersnaam en skep n wagwoord

Registreet die leerder

Laai die nodige dokumente op die leerderprofiel

Dokumente

Oorspronklike dokumente moet by die skool ingehandig word en by komende dokumente moet voltooi word

SKRYFBEHOEFTES

TOETSE/EKSAMENS

STUDIE INLIGTING

VAKKEUSES