SPORT

OVIE SPORT

#OviesinAksie

Ovie Sport streef na die:

  • ontwikkeling van die leerder se moed, deursettingsvermoë teenwoordigheid van gees, selfbeheer, kameraadskap, spangees en konsentrasievermoë
  • vorming van karakter waar emosie en beweging na aan mekaar
  • nastrewing van prestasie te alle tye, maar dat oorwinning nie die allesoorheersende faktor word nie
  • bevordering van optimale deelname onder alle leerders