AKADEMIE

OVIES BEWEEG SAAM VORENTOE

Elke leeder MOET sewe vakke neem. Huistaal, eerste addisionele taal en Lewensorienting (LO) is verpligtend.

Leeders moet ‘n keuse tussen Wiskunde en Wiskundige Geletteredheid uitoefen.

OVIES BEWEEG SAAM VORENTOE

Drie ander keusevakke moet gekies word.

Universiteitstoelating: Vergewis u van opleidingsinstansies se toelating

GRAAD 10 – 12

VERPLIGTE VAKKE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

MAAK 'N KEUSE UIT DIE VOLGENDE TWEE VAKKE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

KIES DRIE VAN DIE VOLGONDE VAKKE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

VAKVERANDERING

  • Vakveranderinge sal vir graad 10 en 11 slegs aan die begin van die tweede kwartaal gedoen word.

  • Leerders wat uit eie keuse of op grond van ˜n aanbeveling deur ˜n opvoeder ‘n vakverandering wil maak, moet ‘n afspraak met die Departementshoof: Opvoedkundige Leiding maak.

  • As daar na die gesprek besluit word dat ‘n vakverandering die aangewese stap is, moet die leerder ‘n toestemmingsbrief van sy ouer/voog by die Departementshoof Opvoedkundige Leiding inhandig

  • Die leerder moet die brief, voor inhandiging, deur die betrokke vakonderwyser(s) laat teken.

  • Die vakonderwyser mag versoek dat die leerder ‘n toelatingstoets skryf.
  • Dit is die ouers of voogde en leerder se verantwoordelikheid om seker te maak dat die leerder na die vakverandering oor universiteit-vrystelling beskik, indien die leerder na skool aan ‘n universiteit wil gaan studeer.

  • Die briewe moet dan aan die Adjunkprinsipaal Akademie oorhandig word wat die nodige rooster skuiwe sal doen.

  • Dit is die leerder se verantwoordelikheid om agterstallige werk, dit sluit alle toetse, eksamens en portefeulje -werkstukke in te haal.

  • Die verandering tree in werking sodra die leerder alle werk ingehaal het en ‘n nuwe rooster ontvang het.

  • Geen vakveranderinge word na 30 April van die betrokke jaar aanvaar nie. Slegs departementele aanbevelings sal in hoogs uitsonderlike gevalle oorweeg word.

"Education Is The Most Powerful Weapon You Can Use To Change The World. "

- Nelson Mandela

© Kopiereg 2022 | Hoërskool Overkruin | Geskep en bestuur deur Penta Motorgroep