PERSONEEL

DAGBESTUUR

Mnr. R GEYER

Adjunkhoof: BeROEPSVEILIGHEID, NETWERKBESTUUR

Me. H HAASBROEK

Adjunkhoof: Akademie, Finansies

Me. N BIERBAUM

DEPARTEMENTSHOOF: DISSIPLINE

Me. C DE BRUYN

DEPARTEMENTSHOOF: LEWENSORIËNTERING

Me. M DEN HOND

DEPARTEMENTSHOOF: ENGELS

Mnr. H ENSLIN

SPORTHOOF

Mnr. A FERREIRA

Departementshoof: AFRIKAANS ADDISIONELE TAAL

Dr. M LE ROUX

DEPARTEMENTSHOOF: DUITS, TOERISME

Me. ANTIONETTE LOMBARD

Departementshoof: Afrikaans

Me. A ODENDAAL

Departementshoof: WISKUNDE

Me. S PRETORIUS

LEWENSWETENSKAP

Me. K SMIT

DEPARTEMENTSHOOF: IT, RTT

Mnr. G TERBLANCHE

Departementshoof: TEGNIESE VAKKE

PERSONEEL

Mnr. D APPELGRYN

Meganiese Tegnologie

Me. S BESTER

Lewenswetenskappe Natuurwetenskappe

Mnr. W BEYERS

Engels huistaal

Me. C BOTHA

Toerisme

Me. D BURGER

WISKUNDE

Me. C COETZEE

Afrikaans

MNR. D DE BEER

Ingenieursgrafika-en-ontwerp

Me. N DE BEER

ONDERWYS ASSISTENT

Me. B DEMPERS

Afrikaans EERSTE ADDITIONELE TAAL

Me R DU TOIT

Rekenaartoepassingstegnologie

Mnr. P ELS

LEWENESORIËNTERING SOSIALE STUDIES

Mnr. C FOURIE

KUNS

Mnr. D GELDENHUYS

LEWENESORIËNTERING

Me. M GROBLER

AFRIKAANS & ENGELS EERSTE ADDISIONLE TAAL

Me. C HENDRIKSE

Onderwys assistent

Me. D HEYNEKE

Afrikaans Eerste addisionele taal

Mnr. C JACOBSZ

Jeugwerker, ondewys assistent, LO

Me. R JORDAAN

Sosiale Studies & Geskiedenis

Mnr. M Julies

Engels Home language

Me. A KOTZE

Ekonomiese - en - Bestuurswetenskappe Rekeningkunde

Me. L LAUBUSCHAGNE

Rekenaartoepassingstegnologie

Me. A LABUSCHAGNE

Ekonomiese - en - Bestuurswetenskappe Besigheidstudies

Me. J LEMKE

Afrikaans

Me. N OOSTHUIZEN

Afikaans & Engels

Me. M PAVIER

Lewenswetenskappe

Me. P PRETORIUS

REKENINGKUNDE

Me. D ROBBERTSE

VERBRUIKERSTUDIE

Me. A SCHOEMAN

WISKUNDE

Me. M SCHUTTE

Engels

Mnr. R SMITH

Ingenieursgrafika-en-ontwerp

Mnr. W STRAUSS

ENGELS HUISTAAL & ENGELS EERSTE ADDISIONLE TAAL

Me. M SWANEPOEL

Wiskunde

Mnr. J TAIT

besigheidstudies

Me. E THERON

Fisiese Wetenskappe Natuurwetenskappe Tegniese Wetenskappe

Me. R vd BOUT

wiskunde

Me. L VD WATT

Wiskunde, Engels eerste addisionele taal

Me. L VAN RENSBURG

Hoof: Ovie-VIBZ & Vakmusiek

Me. M VAN DEVENTER

Wiskunde

Mnr. M VAN WYK

Engels

Me. L VAUGHAN

Rekenaartoepassingstegnologie

Me. C VENTER

FISIESE WETENSKAP

Me. M VENTER

LEWENESORIËNTERING

Me. L VOS

Sosiale Studies & Skeppende Kuns & Sportwetenskappe & Lewensoriëntering

Mnr. T VUMA

ONDERWYS ASSISTENT

Me. M HOWARD

ENGELS HUISTAAL

Me. A WILLEMSE

AFRIKAANS HUISTAAL

Me. A WORST

FISIESE WETENSKAP

ADMINISTRASIE

Me. M BOOYSEN

Ontvangs

Me. N BREEDT

Finansies: Kassiere

Me. C PAULSEN

FINANSIES: INVORDERING

ME. INA RAS

Persoonlike Assistent: Hoof

ME ELMARIE SHORT

Finansies: Krediteure

Me. I SYMONS

ONTVANGS

ME ALICIA VORSTER

Finansies: Debiteure

TERREIN

Mnr. F DE BRUIN

Terrein bestuurder, BL - Terrein

Mnr. R BALOYI

Algemene Assistent

Me. C BHUDA

Algemene Assistent

Mnr. A DITSHEGO

Terreinwerker

Mnr P MAKWELA

Terreinwerker

Me. S MASHISHI

Algemene Assistent

Mnr. W MKHATSHWA

Terreinwerker

Mnr. R MOKGOKO

Terreinwerker

Mnr. T SITHOLE

Terreinwerker

Mnr. A DITSHEGO

Terreinwerker

Mnr. S MATLALA

Terreinwerker

Mnr. E SOFE

Terreinwerker

"Education Is The Most Powerful Weapon You Can Use To Change The World. "

- Nelson Mandela

AKADEMIE |   KULTUUR | SPORT | INSKRYWINGS | ONS SKOOL  

© Kopiereg 2022 | Hoërskool Overkruin | Geskep en bestuur deur by Penta Motorgroep