PERSONEEL

DAGBESTUUR.

Mnr. R. GEYER

Adjunkhoof: BeROEPSVEILIGHEID, NETWERKBESTUUR

Me. H. HAASBROEK

Adjunkhoof: Akademie, Finansies

Mnr. G. TERBLANCHE

Departementshoof: TEGNIESE VAKKE

Me. N. BIERBAUM

DEPARTEMENTSHOOF: DISSIPLINE

Me. C. DE BRUYN

DEPARTEMENTSHOOF: LEWENSORIËNTERING

Me. M. DEN HOND

DEPARTEMENTSHOOF: Engels

Mnr. H. ENSLIN

SPORTHOOF

Mnr. A. FERREIRA

Departementshoof: AFRIKAANS ADDISIONELE TAAL

Me. A. LOMBARD

Departementshoof: Afrikaans

Dr. M. LE ROUX

DEPARTEMENTSHOOF: DUITS, TOERISME

Me. A. ODENDAAL

Departementshoof: WISKUNDE

Me. S. PRETORIUS

DEPARTEMENTSHOOF: LEWENSWETENSKAP

Me. K. SMIT

DEPARTEMENTSHOOF: IT, RTT

PERSONEEL

Mnr. D. APPELGRYN

Meganiese Tegnologie

Me. S. BESTER

Lewenswetenskappe Natuurwetenskappe

Me. D. BURGER

wISKUNDIGE GELETTERHEID

Me. C. BOTHA

Toerisme

MNR. D. DE BEER

Ingenieursgrafika-en-ontwerp

Me. C. COETZEE

AFRIKAANS

Me. B. DEMPERS

Afrikaans EERSTE ADDITIONELE TAAL

Me. R. DU TOIT

Rekenaartoepassings-tegnologie

Mnr. D. GELDENHUYS

LEWENESORIËNTERING

Me. M. GROBLER

AFRIKAANS & ENGELS EERSTE ADDISIONLE TAAL

Me. C. HENDRIKSE

Me. D. HEYNEKE

Afrikaans Eerste addisionele taal

Me. L. LAUBUSCHAGNE

Rekenaartoepassings-tegnologie

Me. L. VD WATT

Wiskunde

Me. A. LABUSCHAGNE

Besigheidstudie

Me. R. JORDAAN

Sosiale Studies & Geskiedenis

Me. J. LEMKE

Afrikaans

Me. N. OOSTHUIZEN

Afikaans & Engels

Me. M. PAVIER

Lewenswetenskappe

Me. P. PRETORIUS

REKENINGKUNDE

Me. D. ROBBERTSE

VERBRUIKERSTUDIE

Me. A. SCHOEMAN

WISKUNDE

Me. M. SCHUTTE

Engels

Mnr. R. SMITH

Ingenieursgrafika-en-ontwerp

Mnr. W. STRAUSS

ENGELS HUISTAAL & ENGELS EERSTE ADDISIONLE TAAL

Mnr. J. TAIT

besigheidstudies

Me. E. THERON

Fisiese Wetenskappe Natuurwetenskappe Tegniese Wetenskappe

Me. R. vd BOUT

wiskunde

Me. C. VENTER

FISIESE WETENSKAP

Me. M. BRITZ

LEWENESORIËNTERING

Mnr. T. VUMA

Besigheidstudies

Me. M. VAN DEVENTER

Wiskunde

Mnr. M. VAN WYK

Engels

Me. L. VAUGHAN

Rekenaartoepassings-tegnologie

Me. A. WORST

FISIESE WETENSKAP

Me. C. FOURIE

KUNS

Me. L. VOS

Sosiale Studies & Skeppende Kuns & Sportwetenskappe & Lewensoriëntering

Me. M. HOWARD

ENGELS HUISTAAL

Me. A. WILLEMSE

AFRIKAANS HUISTAAL

KULTUUR

Me. D. VAN NISPEN

HOOF: DRAMA

Me. L. VAN RENSBURG

Hoof: Ovie-VIBZ & Vakmusiek

ADMINISTRASIE

Me. N. BREEDT

Finansies: Kassiere

Me. A. VORSTER

<span style="letter-spacing: 0.8px;">FINANSIES: DEBITEURE</span>

Me E. SHORT

<span style="letter-spacing: 0.8px;">FINANSIES: KREDITEURE</span>

Me. I. SYMONS<br><span style="font-family: Nunito, sans-serif; font-size: 11px; letter-spacing: 0.8px; text-transform: uppercase;">ONTVANGS</span>

Me. I. RAS

Persoonlike Assistent: Hoof

Me. M. BOOYSEN

Ontvangs


TERREIN

Mnr. H. DE WET

Terrein bestuurder

Mnr. W. MKHATSHWA

Terreinwerker

Mnr. R. BALOYI

Algemene Assistent

Mnr. R. MOKGOKO

Terreinwerker

Mnr. P. MAKWELA

Terreinwerker

Me. C. BHUDA

Algemene Assistent

Mnr. S MASHISHI

aLGEMENE ASSISTENT

Mnr. A. DITSHEGO

Terreinwerker

Mnr. S MATLALA

Terreinwerker

Mnr. D. RAKAU

Terreinwerker

Mnr. E SOFE

Terreinwerker

Mnr. S. MABENA

Terreinwerker

"Education Is The Most Powerful Weapon You Can Use To Change The World. "

- Nelson Mandela

AKADEMIE |   KULTUUR | SPORT | INSKRYWINGS | ONS SKOOL  

© Kopiereg 2022 | Hoërskool Overkruin | Geskep en bestuur deur by Penta Motorgroep